راه‌اندازی کمیسیون حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان یزد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد کمیسیون حقوق شهروندی تاسیس می‌کند.

به گزارش یزدی نیوز «مهدی سالاری» رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در این مورد تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم که هیئت مدیره دوره هشتم به تجربه به آن رسیده، آن است که مردم به عنوان مشتریان اصلی در صورتی خدمات سازمان را مطالبه می‌کنند و حاضرند هزینه‌های مربوط را به راحتی بپردازند که سازمان در تصمیم‌های خود به دغدغه‌ها و خواسته‌های آنها توجه کند.

 
به گفته وی، در ساختار سازمان ده‌ها کمیسیون، کمیته و جلسات پیش‌بینی شده که برای بسیاری از مسائل مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کند و چون غالباً یک طرف این تصمیمات، مردم هستند و جایشان در این نشست‌ها خالی است، تنها مهندسان براساس منافع و نظر خود و جامعه تصمیم می‌گیرند و طبیعی است که بسیاری از تصمیمات یک‌جانبه خواهد بود و ممکن است رضایت و همراهی مردم را نداشته باشد.
 
سالاری با طرح این احتمال که به همین دلیل گفته می‌شود سازمان محبوبیت مردمی کافی ندارد و هزینه‌های آن زیاد و فرایندها طولانی است، در تشریح این طرح ابتکاری گفت: برای حل مجموعه مسائل یاد شده، طرحی با عنوان کمیسیون حقوق شهروندی اخیراً مطرح شده و کلیات آن در هیات مدیره به تصویب رسیده و در حال تکمیل طرح هستیم که بر اساس آن جمعی که عمدتاً غیر عضو هستند و افراد صاحب صلاحیت با اعتماد خوب اجتماعی به شمار می‌روند، بر اساس مکانیزمی انتخاب خواهند شد و آن دسته از مصوبات سازمانی که یک طرف آن مردم هستند، حتماً باید در این کمیسیون مطرح و نظر آن اخذ شود.
 
سالاری ابراز اطمینان کرد که این فرآیند باعث خواهد شد تا مردم ارتباط منطقی‌تر و مناسب‌تری با سازمان برقرار کنند و تعرفه‌های سازمان را راحت‌تر پذیرا شوند و اقبال عمومی برای دریافت خدمات مهندسی از سازمان، نسبت به وضع موجود افزایش یابد.
 
منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..