برباد رفتن سرمایه جوان ابرکوهی

حدود70 میلیون تومان از سرمایه یک جوان ابرکوهی براثر اشتباه به باد رفت.

به گزارش یزدی نیوزحدود ۲۰۰قطعه بوقلمون جوان کارآفرین ابرکوهی براثر یک اشتباه ، یک شبه تلف شدند.

 
جلایی کارآفرین گفت:در مواجهه با لاشه بوقلمون ها سریعا موضوع را با دامپزشکی درمیان گذاشتم.
 
شیخی کارشناس طیور در این زمینه اظهار داشت: درگام اول علائمی مانند خونریزی روی کلیه ها ،بزرگ شدن کبد وطحال و گرفتگی های شدید گوارشی حاکی از مسمومیت بود که خوراک برای آزمایش به آزمایشگاه فرستاده شد.
 
غیب اللهی مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه نیز اشاره کرد: نظارت بر تولید در واحدهای تولیدی برعهده جهادکشاورزی است واین حادثه مرگ بوقلمون ها در واحد سنتی پرورش درحال بررسی است.
 
فاتحی رئیس دامپزشکی شهرستان ابرکوه نیز گفت:با بررسی نتایج آزمایش ها مشخص شد که خوراک مصرفی مخصوص مرغ گوشتی بوده و نباید در واحد پرورش بوقلمون استفاده می شده است.
 
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..