با اهدای زندگی به دیگران:

نفس هایی که بعد از مرگ همچنان ادامه دارد..

استان یزد نسبت به جمعیت خود رتبه اول اهدای عضو در کشور را داراست.

به گزارش یزدی نیوزعضو تیم پیونداعضای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:استان یزد نسبت به جمعیت خود رتبه اول اهدای عضو در کشور را داراست.

 
قهرمانی افزود:تاکنون ۳۵ مورد اهدای عضو از ابتدای امسال تاکنون دراستان یزد اتفاق افتاده است.
 
وی افزود:هر فرد مرگ مغزی به ۷ نفر زندگی دوباره می بخشد.
 
منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..