تجلیل از برگزیدگان و حامیان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

با حضور استاندار یزد و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ‌از حامیان و برگزیدگان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوزمراسم تجلیل از برگزیدگان و حامیان هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران با حضور "محمود زمانی قمی" استاندار یزد، "احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، "رضا مکنون" رئیس انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، "جعفر نخستین" مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از صاحب نظران و متخصصان حوزه آب کشور ‌در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد برگزار شد.

گفتنی است این کنفرانس ملی به مدت دو روز با رویکرد پیوند چرخه آب و اکولوژی در مناطق خشک برای پایداری سرزمین و با محور های: پایداری اکوسیستم های آبی با نگاهی ویژه به سفره های آب زیرزمینی، برنامه ریزی و مدیریت جامع و به هم پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه های آبریز، تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژ‌یک با نیازهای اکولوژیک در حوضه آبریز، مدیریت چرخه آب شهری با تاکید بر نیازهای محیط زیستی و اکولوژیک در محدوده شهری، نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب و بررسی ارزش آب و نقش اقتصادی آن در تعادل بخشی منابع آب به میزبانی استان یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.
 
 
منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..