رئیس بهزیستی مهریز:

ناهماهنگی ادارات مهریز طرح شهر دوستدار سالمند را راکد نگاه داشت

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهریز با اشاره به مشکلات سالمندان در مهریز گفت: ناهماهنگی ادارات و بانک‌های مهریز، طرح شهر دوستدار سالمند در این شهرستان را راکد نگاه داشته است.

به گزارش یزدی نیوزعلیرضا علیزاده  اظهار داشت: نخستین بار در استان، بحث شهر دوستدار سالمند و بدون مانع و مناسب سازی محیط شهری برای استفاده معلولان و سالمندان از طرف بهزیستی مهریز مطرح شد این درصورتی است که پیشنهاد از جانب ما بود ولی شهرستانهای دیگر استان از پیشنهاد دهنده پیشی گرفتن و در شهر خود این طرح را اجرایی کردند.

 
وی بیان کرد: این در حالی است که عدم همکاری و تعامل بسیاری از ادارات و بانکها در این زمینه باعث راکد ماندن این طرح در شهرستان مهریز شد.
 
علیزاده عنوان کرد: معلولان و سالمندان از جمله گروه هایی هستند که در مبحث مناسب سازی محیط شهری باید در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند و محیط های شهری برای آنان مناسب سازی شود تا آنان نیز از امکانات شهر استفاده کنند.
 
رئیس بهزیستی مهریز ادامه داد: مشکلات اساسی در این شهرستان برای سالمندان و معلولان وجود دارد و همت تمامی اقشار به خصوص ارگانهای دولتی را برای رفع این موانع می طلبد و رفع مشکلات سالمندان در مهریز نیازمند تعامل جدی بین ادارات شهرستان است که در رأس آن شهرداری قرار دارد.
 
وی تاکید کرد: شهرداری موظف است محیط شهری مهریز را برای استفاده همگان به ویژه معلولان و سالمندان ساماندهی کند.
 
علیزاده خاطرنشان کرد: مهریز از نظر درصد برخورداری از جمعیت سالمند دومین شهرستان استان بعد از تفت است و بیشترین مراکز بخش غیر دولتی به نسبت جمعیت و وسعت در مورد توان بخشی سالمندان در استان، در این شهرستان قرار دارد.
 
وی، افزایش سالمندان این شهرستان را نشان از ارائه امکانات خوب بهداشتی و امید به زندگی و مهاجرت ذکر کرد.
 
 
منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..