رئیس فراکسیون ورزش مجلس:

مردم ایران ۱۶هزار میلیارد تومان در صنعت اسب سرمایه گذاری کردند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری 16هزار میلیارد تومانی ایرانی ها در صنعت اسب گفت: باید با تجاری سازی صنعت اسب و احیای حس خودباوری مانع خسارت مردم شویم.

به گزارش یزدی نیوز«محمدرضا تابش» در نخستین همایش ملی نخبگان و فعالان صنعت اسب در یزد گفت: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی این ظرفیت ایجاد ۱۰۰هزار شغل در کشور دارد.

 
وی افزود: برای صیانت از حداقل ۱۶هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مردم در این صنعت ، باید خود آنها اختیاردار تصمیم گیر باشند و فدراسیون کار آموزش و جهادکشاورزی صرفا وظیفه حاکمیتی داشته باشند.
 
رئیس فراکسیون ورزش مجلس ، اتکا به ذخایر ژنیتیکی موجود کشور ، توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی در سرمایه گذاری و پرهیز از تنگ نظری ، تثبیت نژادهای خوب و صنعتی کردن پرورش و تولید اسب را از راهکارهای حل مشکلات صنعت اسب عنوان کرد.
 
تابش با تأکید بر لزوم احیای حس خودباوری در مردم و میان پرورش دهندگان است و دوری از منافع فردی تصریح کرد: باید با تجاری و صنعتی کردن این صنعت زمینه رشد آن را فراهم کنیم.
 
نماینده اردکان با اشاره به وجود ۲۲۰باشگاه با ۶ هزار و ۸۷۰رأس اسب و سرمایه گذاری ۲هزار میلیارد تومانی در استان یزد گفت: اگر ظرفیت ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد با صنعت اسب پیوند زده شود در تجاری سازی موفق خواهیم شد.
 
 
 
 
منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..