افزایش اختیارات گمرکات یزد

no-thumbs

مدیرکل گمرکات استان یزد با اشاره به افزایش اختیارات این گمرکات برای حمایت از تولید داخلی، گفت : واحدهای تولیدی معتبر می توانند کالای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه ترخیص کنند.

به گزارش یزدی نیوزمهرداد پیرحیاتی با اشاره به بخشنامه جدید گمرک ایران افزود: بر اساس این بخشنامه وبه منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی به این گمرکات تفویض شده است.

وی اعلام کرد: تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری مشروط به داشتن حداقل ۵۰نفر کارگر بیمه شده است.

پیرحیاتی با بیان اینکه حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۳ماه است، بطوریکه از ۱۵بهمن سال جاری تجاوز نکند، ادامه داد: ترخیص درصدی کالا صرفا جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می گیرد و رأسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند، تعلق می گیرد.

پیرحیاتی افزود: در صورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص کند.

مدیرکل گمرکات استان یزد با اشاره به اینکه متقاضی برای بهره مندی از این تسهیلات نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد تصریح کرد: هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸و۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت شود.

بخش نظردهی بسته شده است..