خانه تاریخی وحشی بافقی، شاعر نامدار قرن دهم هجری

خانه تاریخی وحشی بافقی، شاعر نامدار قرن دهم هجری که در کنار میدان خان و مسجد جامع شهر بافق قراردارد، سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۴۰۳۸ به ثبت رسیده است.

به گزارش یزدی نیوز

بخش نظردهی بسته شده است..