نرخ بیکاری بانوان تحصیلکرده از آقایان بیشتر است

به گزارش یزدی نیوزمعصومه ابتکاردر دومین همایش زنان نقش آفرین شهرستان ورامین، طی سخنانی گفت: هفته دولت یادآور فداکاری و ایثار است، یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می داریم.

وی اضافه کرد: در این هفته باید از فرصت استفاده کرده و اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید که با رای مردم به سر کار آمده را تبیین کنیم.

ابتکار گفت: رییس جمهور به تبعیت از مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به شاخص های اقتصادی، خروج از رکود، توجه به تولید و کمک به صادرات در دستور کار دولت دوازدهم است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رویکرد توجه به بانوان با توانمندسازی ادامه خواهد یافت و توجه خاص به مساله خانواده به عنوان یکی از ارکان پیشرفت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: خانواده باید بتواند با تاب آوری و شکیبایی در برابر سختی ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند.

ابتکار اظهار داشت: توجه به بحث آموزش و ارتقا فرهنگ یکی از برنامه های دولت در خصوص توانمندسازی بانوان است، وزارت آموزش و پرورش در کنار نگاه علمی به مهارت آموزی نیز اهمیت دهد.

وی افزود: حقوق شهروندی بر اساس شرع مقدس و قانون در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت و در این زمینه مراکز فرهنگی و آموزشی نقش بسزایی دارند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان این که نرخ بیکاری بانوان فارغ التحصیل کشور از آقایان بیشتر است، تاکید کرد: لازم است پیوند بانوان با بازار کار فراهم شود و در این راستا باید به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد بها داد.

وی گفت: پویش اجتماعی تالاب بند علیخان نشان دهنده اهمیت بانوان و جوانان ما به حفاظت از طبیعت و محیط زیست است، ما از ناحیه تخریب محیط زیست آسیب خواهیم دید و پویش های اجتماعی در این زمینه اهمیت دارند.

ابتکار با بیان این که فضا برای به ثمر نشاندن سرمایه های معنوی و اجتماعی در کشور وجود دارد، گفت: حضور در عرصه های اجتماعی و خدمت داوطلبانه در این زمینه اثر متقابل آرامش و ثبات برای فرد دارد، ما امیدواریم در این زمینه ها و استفاده از آیین نامه حمایت از سازمان های مردم نهاد، معضلات اجتماعی و آسیب های بنیان خانواده مرتفع شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: همه باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنیم، جامعه ای که خانواده سالم نداشته باشد نمی تواند در تولید و اقتصاد مقاومتی موفق باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..