آغاز برداشت زیتون از مزارع بافق

به گزارش یزدی نیوزرئیس اداره جهاد کشاورزی بافق گفت: سطح زیرکشت این محصول در شهرستان  بافق ۱۱۹هکتار بارور و ۱۰۸هکتار غیر بارور است.

 عسکری افزود: میانگین عملکرد این محصول در هر هکتار از مزارع بافق ۱تن می باشد. که پیش بینی می شود بیش از ۲۰۰تن زیتون از مزارع بافق برداشت شود.

وی اشاره کرد: ۱۳۷هزار اصله درخت زیتون اعم از فضای سبز و باغات در این شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی بافق با بیان اینکه تعداد بهره برداران در این زمینه بیش از ۱۰۰نفر می باشد بیان کرد: برداشت این محصول از اواخر مرداماه آغاز و تا شهریور ماه ادامه دارد.

عسکری نوع اکثریت زیتون در این شهرستان را زیتون زرد روغنی  اعلام کرد و گفت: فرآوری این محصول به دلیل امکانت وسیعی که در این خصوص لازم می باشد، در این شهرستان صورت نمی گیرد.

بخش نظردهی بسته شده است..