28آذر:

برگزاری دادگاه تجدیدنظر کارگران سنگ آهن بافق

بیست و هشتم آذرماه دادگاه تجدیدنظر کارگران معدن سنگ آهن بافق در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یزد برگزار می‌شود.

به گزارش یزدی نیوزمحمدعلی جداری فروغی می‌گوید: بیست و هشتم آذرماه دادگاه تجدیدنظر کارگران معدن سنگ آهن بافق در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یزد برگزار می‌شود.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلین خود در تماس تلفنی با ایلنا گفت: پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهر یزد، پرونده موکلین به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع شده است و طبق آخرین خبر، این دادگاه در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه، وقت نظارت تعیین کرده‌است.
این وکیل دادگستری افزود: احکام این کارگران شامل حکم حبس و شلاق، به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

جداری فروغی تصریح کرد: صرفنظر از این که یکی از موکلینم (محمدحسن تشکری) از ابتدا با شاکی خصوصی مواجه نبوده، در مورد سایر کارگران نیز که شرکت سنگ آهن شکایت کرده بود، در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی، نماینده شرکت شکایت خود را پس گرفته و اعلام رضایت کرد. لذا در شرایط حاضر، وضعیت پرونده به گونه‌ای است که امیدواریم با تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و با توجه به محتویات پرونده، حکم برائت کلیه موکلین صادر شود.

بخش نظردهی بسته شده است..