امید روحانی‌ به امیدی‌ها

به گزارش یزدی نیوزتغییرات در دولت انجام شد. جنتی، گودرزی و فانی از قطار دولت یازدهم پیاده شدند. بنابر روایت نوبخت در فراکسیون امید، نجفی ( آموزش و پرورش)، سلطانی‌فر( ورزش) و صالحی‌امیری ( وزارت ارشاد) گزینه‌های نهایی دولت هستند.

نجفی، صالحی امیری و سلطانی‌فر در آغاز دولت یازدهم هم از سوی روحانی به مجلس نهم که اکثریتی محافظه کار داشت معرفی شده بودند و آنها به این سه نیروی روحانی رای نداده بودند. نجفی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش و صالحی و سلطانی برای وزارت ورزش بودند.

بازگشت روحانی به این سه نفر به این واسطه است که کرسی‌های سبز پارلمان دیگر شاهد تندروهای اصول‌گرا نیست. به خاطر همین معنا حسن روحانی تصمیم گرفت بازهم یارانی که از به واسطه رای نمایندگان از ورد به کابینه به عنوان وزیر بازمانده بودند به مجلس معرفی کند.

حسن روحانی امید دارد به واسطه حضور امیدی‌ها و اصول‌گرایان طرفدار دولت در مجلس، این سه وزیر پیشنهادی بتوانند با رای اعتماد بالا راهی وزارت‌خانه مطبوع خود شوند.

 

تصمیم روحانی به تغییر آزمون تازه‌ای برای فراکسیون امید است. فراکسیون امید که متشکل از نمایندگان اصلاح طلب روحانی در مجلس است از زمان تشکیل پارلمان دهم کارنامه چندان موفقی از خود ارائه نداده است. رفتار اعضای امیدی‌ها در مجلس دهم موج انتقادهای بی‌شمار را از سوی مردم و ناظران و تحلیل‌گران سیاسی به سوی این نمایندگان روانه کرد.

حالا زمان آن رسیده است که اعضای این فراکسیون قدرت خود را در مجلس نشان دهند. بر اساس نظر تحلیل‌گران رییس جمهور گزینه‌های مطلوبی را به مجلس معرفی کرده است و این انتظار از مجلس دهم می‌رود که به این وزرای پیشنهادی را بدهند.

فراکسیون امید اگر بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید و هر سه وزیر با رای بالا از مجلس بیرون بیایند، می‌تواند تلخی‌های گذشته را از ذهن‌ها پاک کند.

مردم به امیدی‌ها به ویژه در تهران رای دادند تا دیگر شاهد تلخی‌های مجلس نهم نباشند. در جریان رای اعتماد این سه وزیر فراکسیون امید به گونه‌ای باید رفتار کند که مردم تغییر در پارلمان را احساس کنند. مردم با اعتماد و شور در سال ۹۴ به نمایندگان تازه رای دادند و انتظار دارند این افراد در تصمیمات خود نظر مردم را در نظر بگیرند چون نمایندگان مجلس، وکلای ملت در خانه ملت هستند.

جامعه انتظار دارد که دیگر در جریان رای اعتماد مسائلی که به حوزه کاری وزرای پیشنهادی ارتباط ندارد مطرح نشود. به طور مثال در مجلس نهم مسائلی مطرح می‌شد که کوچک‌ترین ارتباطی به حوزه کاری نجفی نداشت اما به واسطه آن مسائل نجفی توانست به وزارت‌ آموزش و پرورش راه پیدا کند.

فصل تغییر در دولت روحانی به نظر می‌رسد آغاز فصل اعتماد به فراکسیون امید است و باید دید که امیدی‌ها می‌توانند این اعتماد را ایجاد کنند یا خیر؟

عصر ایران

بخش نظردهی بسته شده است..