شرافت اعلام کرد:

یزد به اندازه کافی ‌هتل ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با بیان اینکه در حال حاضر یزد به اندازه کافی از هتل برخوردار نیست، گفت: امسال مجبور شدیم به دلیل کم بودن هتل‌ها اقامت شبانه گردشگران خارجی را یک شبه کنیم.

به گزارش یزدی نیوزمحمد مهدی شرافت در نشست سرمایه‌گذاری استان یزد با اشاره به اینکه توسعه گردشگری یکی از رویکردهای اصلی استان یزد است، اظهار داشت: توسعه گردشگری خارجی در یزد به افزایش تعداد هتل ها نیازمند است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یزد به اندازه کافی از هتل برخوردار نیست، گفت: امسال مجبور شدیم به دلیل کم بودن هتل‌ها اقامت شبانه گردشگران خارجی را یک شبه کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به افزایش تعداد گردشگران خارجی یزد اشاره کرد و ادامه داد: این کاهش در حالی است که پیش از این به طور میانگین اقامت گردشگران خارجی در استان یزد دو شب و نیم بوده است.

شرافت به اهداف توسعه سرمایه‌گذاری استان یزد اشاره کرد و گفت:  با توجه به اهمیت توسعه گردشگری استان یزد، به نظر می‌رسد که مناسب است بخشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان یزد را به ساخت هتلهای مناسب برای توسعه گردشگری اختصاص دهیم.

وی به نقش گردشگری در توسعه کشورها و شهرها اشاره کرد و ادامه داد: در این صورت می‌توانیم استقبال بهتر و بیشتری از گردشگران خارجی داشته باشیم و به این وسیله توسعه استان را محقق کنیم.

منبع: تسنیم
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..