تدوین سند چشم‌انداز یزد بر پایه ظرفیت‌ها

به گزارش یزدی نیوز،استاندار یزد با تاکید بر اینکه باید به سه رویکرد منابع و ظرفیت‌ها، خلق ظرفیت‌های جدید و توسعه تکنولوژی در یزد توجه شود، گفت: تدوین سند چشم‌انداز یزد بر پایه ظرفیت‌ها و توسعه تکنولوژی انجام شود.

 سیدمحمد میرمحمدی  در نشست بررسی سند چشم‌انداز توسعه استان یزد با اشاره به اینکه سیاست توسعه کشت در استان یزد تو سال است که متوقف شده، اظهار داشت: چنین چیزی که بیان می‌شود استان یزد قطب تولید زعفران کشور باشد مطرح نیست.

وی افزود: پایه تدوین سند چشم‌انداز برای توسعه استان یزد این است که منابع و ظرفیت‌هایی که داریم به ما دیکته می‌شود و دومین موضوع هم خلق ظرفیت‌های جدید و سومین بحث توسعه تکنولوژی را در استان یزد داشته باشیم.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه سند آمایش سرزمینی یزد باید مبتنی بر این سه موضوع پیش‌بینی شود، گفت: ما بسترها و ظرفیت‌های خوبی داریم و می‌توانیم خلق ظرفیت‌های خوبی هم داشته باشیم و باید در این زمینه با دقت بیشتری حرکت کنیم.

استاندار یزد تاکید کرد: در تبیین سند چشم‌انداز بحث رقابت مطرح نیست و اگر واقعیت‌ها به درستی بیان شود مطمئنا همگان آن را قبول می‌کنند چرا که ظرفیت‌های واقعی استان یزد بیان شده است.

وی افزود: مهمترین موضوع در ارتباط با مواردی که مطرح می‌شود عمل کردن به آن است، این که ما صد مورد از این موارد را مطرح کنیم و بنویسیم اما به آن عمل نکنیم هیچ تاثیری ندارد همانند این است که ما در پروژه‌ای ریل‌گذاری کنیم اما قطاری در آن حرکت نکند و ریل مورد استفاده قرار نگیرد.

میرمحمدی در ارتباط با بحث توسعه فولاد در یزد گفت: اگر مجموعه منابع موجود، خلق ظرفیتهای جدید و توسعه تکنولوژی به ما دیکته کرد که باید توسعه فولاد را داشته باشیم، باید به این موضوع عمل کنیم.

به گفته استاندار یزد صرف وقت برای کارهای فرعی تا وقتی که به کارهای اصلی رسیدگی نشده درست نیست و باید امور مهم و اصلی استان یزد نسبت در اولویت قرار گیرد و کارهای فرعی به زیرمجموعه ادارات و ارگانها سپرده شود.

وی تاکید کرد: سیاست کلی استان باید به این گونه باشد که کار قانونی که باید برای مردم انجام شود حتما انجام شود اما حتما نباید مدیران تمام کارها را انجام دهند و کارهای فرعی می‌تواند توسط زیرمجموعه مدیران انجام شود.

منبع: ایرنا
 

 

بخش نظردهی بسته شده است..