در مسیر حرکت:

آتش سوزی در اتوبوس تهران-یزد

اتوبوس مسیر تهران-یزد که قرار بود ساعت۲۲:۱۵ شب گذشته به سمت یزد حرکت کند با تاخیر ۴۵دقیقه ای راه افتاد و در میانه راه، سیستم تهویه اتوبوس از داخل آتش گرفت.

به گزارش یزدی نیوزاین آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته است و مسافرین با اتوبوس دیگری به یزد منتقل شدند.

تابناک

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..