کارگاه آموزشی مدیریت بهینه مصرف آب دراشکذر

به گزارش یزدی نیوزمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر کارگاه آموزشی مدیریت بهینه مصرف آب برگزار نمود.
به گزارش خبرنگار اشکذر خبر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر صبح سه شنبه با توجه به بحران آبی که در استان وجود دارد  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بهینه مصرف آب با حضور کشاورزان شهرستان نمود.
در این کارگاه  یک روزه با بیان اینکه از طریق آبیاری غرقابی ممکن است در انتقال ، توزیع و مصرف مقداری زیادی از آب تلف شود و به اندازه کافی آب به محصول نرسد از کشاورزان خواسته شد تا الگوی کشت محصولات خود را تغییر داده و از آبیاری تحت فشار استفاده نمایند تا در زمینه مدیریت بهینه مصرف آب اقدام اساسی صورت گیرد.

بخش نظردهی بسته شده است..