انتصاب جدید در دانشگاه یزد

به گزارش یزدی نیوزرییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌ای روسای بخش‌های علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی را منصوب کرد.

بر این اساس دکتر مهدی رحیمی به عنوان رییس بخش علوم تربیتی و دکتر مریم صالح‌زاده به عنوان رییس بخش روانشناسی منصوب شدند.
 

بر این اساس دکتر مهدی رحیمی به عنوان رییس بخش علوم تربیتی و دکتر مریم صالح‌زاده به عنوان رییس بخش روانشناسی منصوب شدند.

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (https://www.yazd.ac.ir/president/administration/yupr/news/i/12163)

بخش نظردهی بسته شده است..