ایجاد اشتغال محور سند راهبردی توسعه مهریز

به گزارش یزدی نیوزمعاون فرماندار مهریز گفت: ایجاد اشتغال مولد و مفید از محورهای مهم و مورد تاکید در سند راهبردی توسعه این شهرستان است .

محمد زارع در جلسه کمیته هماهنگی مراکز آموزشی و حرفه ای (مراکز عرضه شغل) شهرستان مهریز به عنوان بخشی از طرح پیاده سازی سند راهبردی توسعه شهرستان افزود: بر اساس سند راهبردی توسعه برای تحقق اهداف باید به ایجاد شغل دقت لازم داشت.
وی با بیان اینکه سند راهبردی توسعه شهرستان مهریز یک سند فراگیر، جامع و بر اساس ظرفیت های شهر تدوین می شود اظهار داشت: برای توسعه پایدار و متوازن شهرستان باید به بخش مراکز فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال یک عنایت ویژه داشت .
معاون فرماندار مهریز تصریح کرد: شهرستان مهریز بخاطر قرار گرفتن در کنار جاده اصلی شمال ، جنوب کشور ، نزدیکی به مرکز استان و دارا بودن نیروهای انسانی کارآمد برای توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بسیار مناسب است .
زارع گفت: از برنامه های دولت گسترش مراکز فنی و حرفه ای با جذب افراد علاقمند و تربیت نیروهای انسانی که توام با علم دارای توانایی و آمادگی فعالیت های مورد نیاز منطقه به حرفه های مختلف را داشته باشند .
این مسئول اظهار داشت: در این رابطه در سال های گذشته و با پیگیری مسئولان اجرایی کارهای نسبتا خوبی در این بخش در شهرستان انجام گرفته ولی هنوز باید با قدرت و جدیت برای تحق اهداف تلاش های مضاعف بعمل آید .
زارع گفت: سند راهبردی توسعه مهریز به ایجاد و فعالیت مراکز فنی و حرفه ای برای ایجاد شغل های جدید مناسب و مورد نیاز و همچنین برای گسترش برنامه های فنی در شهرستان بسیار نگاه جدی دارد .
وی گفت: برای رسیدن به اهدافی که در سند راهبردی توسعه در بخش هماهنگی مراکز فنی و حرفه ای دیده شده باید متولیان امر با دقت مسائل و مطالبات را بررسی و اقدام های لازم بعمل آورند .
در این جلسه تعدادی از مسئولان مراکز آموزش عالی و آموزشی شهرستان به طرح نظرها و دیدگاه های خود در خصوص سند راهبردی توسعه شهرستان و وظایف آن پرداختند .
منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..