رئیس اداره حفاظت محیط زیست تفت:

متولیان معادن، الزامات زیست محیطی را رعایت کنند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تفت گفت: متولیان معادن به منظور کاهش تبعات فعالیت معدنی خود باید الزامات زیست محیطی را رعایت کنند.

مهدی زارع خورمیزی  بیان کرد: کارشناسان این اداره به صورت مستمر کلیه معادن موجود درحوزه شهرستان را پایش کرده و در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی اخطارهای لازم به متولیان معادن ارائه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت تمامی معدن فعال به صورت منظم توسط کارشناسان محیط زیست رصد می‌شود، عنوان کرد: فعالیت‌های معدنی یکی از اصلی ترین تهدیدات محیط زیست است، از این رو متولیان معادن به منظور کاهش تبعات فعالیت معدنی خود باید الزامات زیست محیطی را رعایت کنند تا از تهدیدات و تخریب بیش از حد طبیعت جلوگیری شود.

منبع: مهر

بخش نظردهی بسته شده است..