تامین ۳۹ درصد بارش سال زارعی یزد از بارش‌های اخیر

هواشناسی استان یزد اعلام کرد: میانگین بارش استان از سامانه بارشی اخیر در حدود ۱۴.۴ میلیمتر و از ابتدای مهر تاکنون ۳۷.۲ میلی متر بوده است. به عبارتی بارش‌های ۴۸ ساعت گذشته به تنهایی نزدیک به ۳۹ درصد بارش سال زراعی جاری استان را تامین کرده است.

براساس نقشه‌های منتشر شده از سوی هواشناسی، توزیع مکانی بارش در استان یزد از ابتدای سال زارعی جاری تا امروز هفتم بهمن ماه بیانگر وقوع بیشترین بارشها در بخشهایی شهرستان تفت و با شدت کمتری در بخشهایی از شهرستان بهاباد است.

این در حالیست که بارش همچنین در برخی مناطق استان مانند بخشهایی از بافق، مهریز، ابرکوه، هرات و مروست طی این مدت کمتر از ۲۰ میلیمتر بوده است.

نقشه توزیع مکانی بارشهای استان طی ۴۸ ساعت گذشته در سراسر استان متنوع تا حداکثر قریب ۵۰ میلیمتر بوده است ولی در این بین نیز نقاطی از استان نیز کمترین میزان این بارشها را به خود اختصاص داده‌اند و بخشهایی از ابرکوه و بافق در این نقشه با بارندگی کمتر از ۵ میلیمتر به رنگ زرد هستند.

براساس آمارهای منتشر شده توسط اداره کل هواشناسی استان از ابتدای سال زارعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه تاکنون بیشترین بارشها از منطقه علی آباد به میزان ۱۵۱.۴ میلیمتر و سپس ده بالا با ۱۳۸.۶، سخوید ۱۳۳.۲، منشاد ۱۲۷.۱ و بنادک سادات با ۱۲۵.۳ میلیمتر گزارش شده است. این میزان در شهر یزد حداکثر ۴۴ میلیمتر گزارش شده است.

منبع: ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..