برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نظام گزینش کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان یزد ، هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح آگاهی و آشنایی هرچه بیشترکارکنان با نظام گزینش کشور ، تعریف مقوله بهره وری و ارکان آن در خصوص مزایای گزینش و همچنین ارتقاء سطح آموزش همکاران در انجام وظایف محوله بود و شرکت کنندگان پس از پشت سر گذاشتن این دوره با تاریخچه تشکیل گزینش به دستور امام خمینی (ره) ، قانون گزینش کشور ، ترکیب اعضای هیات گزینش ، وظایف هیاتهای مرکزی گزینش ، وضع موجود نظام جذب و گزینش ، شرایط عمومی استخدام در دستگاه های دولتی و ارکان و فرایند گزینش در کشور آشنا شده و از ضوابط انتخاب فرد اصلح برای خدمت در دستگاه های اجرایی اطلاع حاصل نمودند .

همچنین درپایان کارگاه آموزشی ، کارکنان نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح نمودند که از سوی ناصری کیا مدیر هسته گزینش به آنها پاسخ لازم داده شد.

لازم به ذکر است ، مدیر کل گزینش شرکت ملی پست همزمان با سفر یکروزه خود به شهر یزد از موزه پست و فیلاتلیک و قسمتهای مختلف ستادی  و اجرایی اداره کل پست استان یزد نیز بازدید و ضمن  دیدار با کارکنان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

بخش نظردهی بسته شده است..