برگزاری جلسه شورای فرهنگی اداره کل پست استان یزد

جلسه شورای فرهنگی اداره کل پست استان یزد به ریاست حمیدرضا آقاجانی مدیر کل و با حضور کلیه اعضاء ظهر روز جاری در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان یزد ، در ابتدای جلسه زارع بیدکی دبیر شورای فرهنگی پست استان ، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه های امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز، عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی را ارائه نمود.

سپس آقاجانی ریاست شورای فرهنگی پست استان یزد  ضمن تشریح وظایف و کارکردهای شورای فرهنگی از زحمات و تلاش های اعضا شورا قدردانی کرد و اضافه نمود : انتظار میرود حاضرین در این نشست با تعامل و همکاری بیشتر در راستای نهادینه کردن مصوبات جلسات گام بردارند و ضرورت تسهیل در اجرای مفاد مصوب شورای فرهنگی را خواستار شد.

سپس هر یک اعضای شورای فرهنگی که دبیری ستاد اقامه نماز ، کمیته های عفاف و حجاب ، صیانت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر را نیز عهده دار می باشند ، گزارشی از  برنامه ها ، فعالیت ها و عملکرد کمیته های مربوطه را ارائه و نظرات خود را در خصوص مسائل فرهنگی و مرتبط با  دستور کارجلسه بیان نمودند و در ادامه ضمن  بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های پیش روی این شورا تصمیمات مناسب نیز اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل از خدمات ارزنده عباس زارع بیدکی در جایگاه دبیر شورای فرهنگی اداره کل پست استان یزد قدردانی گردید .

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..