⭕ کد IMPC چیست؟

کد مرکز پردازش پستی بین‌المللی(International mail processing center) که به اختصار کد IMPC نامیده می‌شود، نشانگر یک نقطه یا یک مکان در شبکه پستی بین‌المللی مانند مرزهای ورودی و خروجی کشورها از جمله فرودگاه‌ها، بنادر و مرزهای مشترک بین دو کشور است که مرسوله پستی در آن نقطه بین مجریان منتخب کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست مبادله می‌شود.

بخش نظردهی بسته شده است..