گشایش نمایشگاه خلق آثار هنری دربافق

no-thumbs

نمایشگاه هنر نقاشی بر روی مواد بازیافتی روز چهارشنبه در بافق گشایش یافت.

به گزارش یزدی نیوزاین نمایشگاه با موضوع نقاشی با مرکب بر روی مواد بازیافتی در محل کتابخانه مفیدی بافق واقع در بلوار وحشی بافقی دایر شده است.
در این نمایشگاه، زایش هنری بر روی مواد دور ریختنی به نمایش گذاشته شده تا پیام حفاظت و نظافت محیط زیست را به مردم منتقل کند.
این نمایشگاه با آثار جلیل زعیمیان هنرمند نقاش بافقی،از امروز به مدت سه روز در محل کتابخانه مفیدی صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.
خالق این آثار نقاشی روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه فرهنگ حفاظت محیط زیستی و هنر نقاشی با مواد قابل بازیافت و ترویج آن در محیط شهری و زندگی مردم به عنوان آثار هنری بازیافتی ماندگار عنوان کرد و گفت: انتقال تجربه زیبایی شناسانه در جامعه و افزایش سطح آگاهی عمومی مردم از مواد و مصالح بازیافتی ارزشمند و فرایند خلاقانه و خلق آثارهنری و همچنین تشریح موضوع تفکیک و تقلیل پسماند،ایجاد نگرش زیبا شناسانه سبب شد تا این آثار بر روی مواد بازیافتی خلق و عرضه شود.
جلیل زعیمیان بافقی افزود: همچنین این آثار برای ارزش بخشیدن به مواد بازیافتی از طریقِ خلق آثار هنری بر روی آن ها و اهمیت دادن به مسئله بازیافت زباله ها به عنوان یکی از معضلات جامعه، خلق شده است.
این هنرمند بیان کرد: نقاشی بر روی مواد بازیافتی،کارکردی دوگانه دارد و لذت بردن از اصل اثر هنری و زیبایی به کار رفته در آن، از ویژگی های اثر محسوب می شود.
توجه به طبیعت و زیبایی منظر شهری چند سالی است در مرکز توجه شهروندان بافقی قرار دارد و شعار 'شهر ما خانه ما' امروز در فرهنگ مردم این شهر نهادینه شده و طرح جدا سازی زباله های قابل بازیافت را به مورد اجرا گذاشتند و فرد فرد مردم آن را رعایت می کنند.

ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..