۱۳ مدیر نجومی بگیر عزل شدند

به گزارش یزدی نیوزمحمدباقر نوبخت گفت: مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا کنون ۱۳ نفر عزل شدند.
 
 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جریان یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به اصلاح نظام پرداخت بازنشستگان اظهار کرد: حقوق و مزایای کسانیکه پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشسته شده بودند با افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته شدند متفاوت است؛ بنابر این دولت در لایحه بودجه ۹۵ برای رفع این تبعیض و تفاوت تدابیری را اندیشیده است.
 
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون موضع دولت در قبال حقوق های نجومی و اقداماتی که برای بازستاندن حق مردم در این رابطه صورت گرفته است، گفت: این امر بررسی شده و مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا کنون ۱۳ نفر عزل شدند.
 
نوبخت بیان داشت: دولت به رغم اینکه مدیران خود را سرمایه اجتماعی می داند اما در این خصوص هیچ تفاوتی را برای هیچ فردی قائل نیست و با همه کسانیکه از این دریافت های غیرعادلانه داشته اند برخورد شده است.
 
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه بیش از دو میلیارد تومان از ارقامی که به عنوان پاداش و حقوق به صورت غیرعادلانه به برخی افراد داده شده بود مسترد شده است، تصریح کرد: با مصوبه ای که در شورای حقوق و دستمزد داشتیم، تمام مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این مصوبه شدند بطوریکه حداکثر دریافتی مقامات سیاسی و مدیران بنگاهها مشخص شد و اطمینان داریم که از این به بعد شاهد شکل گیری موردی مشابه حقوق های نجومی نخواهیم بود.
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: از دستگاههای نظارتی این درخواست را داریم که با دقت همه دریافت ها را کنترل کنند تا هیچ دریافتی به صورت غیرعادلانه و بیش از مصوبه تعیین شده شورای حقوق و دستمزد نباشد.
 
نوبخت افزود: با مدیرانی که از این دریافت های ناعادلانه داشتند برخورد می شود و هیچ کس حتی آنهایی که دارای سوابق خوب اجرایی و مدیریتی هستند هم در این برخوردها استثنا قرار نمی گیرند.
 
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه ای که از سوی دولت پیشنهاد شد و مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفت مقرر شد پرداخت تمامی مطالبات بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان به ویژه گندمکاران و پیمانکاران، از همین ماه آغاز شود.

میزان

بخش نظردهی بسته شده است..