رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد تاکید کرد؛

تقویت آموزش تفکیک از مبدا زباله در یزد

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد بر ضرورت تقویت آموزش های تفکیک از مبدا زباله برای کاهش تولید زباله و هزینه های جمع آوری آن تاکید کرد.

به گزارش یزدی نیوز ، فاطمه زارع  در جلسه با مدیر سازمان پسماند شهرداری یزد اظهار داشت: فرهنگ‌سازی و آموزش‌های شهروندی به دلیل کاهش تولید زباله و تفکیک آن از مبدا اهمیت ویژه‌ای دارد و شهرداری باید این موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه تفکیک از مبدا نشان دهنده مشارکت و تعامل فرهنگی شهروندان در بحث کلان مدیریت پسماندهای شهری است، افزود: برای ارتقای سطح دانش عمومی و فراهم شدن بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب، باید آموزش گسترده‌ای در حوزه‌های ارائه آموزش‌های اصول تفکیک زباله از مبدا در برنامه‌های جمعی، برگزاری جشنواره‌های هنری و فرهنگی مربوط به آموزش شهروندی پسماند، طراحی و تهیه اقلام فرهنگی و آموزشی، از طریق حوزه آموزش شهروندی شهرداری انجام شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر یزد که عقیده دارد با اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا بخش زیادی از هزینه‌های جمع آوری و ساماندهی زباله نیز حذف می‌شود، تصریح کرد: چنانچه ارائه آموزش‌های اصول تفکیک زباله از مبدا بویژه در کودکان به خوبی انجام شود، راندمان عملکرد سازمان بهبود خواهد یافت و شهر پاک‌تر و ایمن‌تر و محیط زیست مناسب‌تری برای همه موجودات زنده شهر فراهم می‌شود.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..