برای شهرم متاسفم

به گزارش یزدی نیوز شهر یزد از دیر باز محل زندگی اقوام و ادیان مختلف بوده است به گونه ای که زرتشتیان ، یهودیان و … در کنار مسلمانان به راحتی و در امنیت کامل زندگی می کرده و می کنند و حتی حفظ جان و مال و ناموس غیر مسلمانان ( البته به شرط زندگی مسالمت آمیز ) بر عهده ی حاکم اسلامی بوده و هست چرا که ملیت و شهروندی فارغ از دین تعریف شده و می شود

 
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد رفتارها و گفتارهایی بوده ایم که این همزیستی مسالمت آمیز را لرزان و لغزان کرده است نگارنده این مطلب که خود فردی مسلمان و محبت اهل بیت است نمی تواند به سادگی از کنار ماجراهای شورای اسلامی شهر یزد به سادگی عبور کند و معتقد است هر کجا بی انصافی و عدم مدارا دیده شود باید گفت و باید معترض بود
 
چند روز پیش بود که خبری به همراه فیلم آن در فضای مجازی پیچید که رییس شورای اسلامی شهر یزد شخصا برای پاک کردن و تراشیدن نقش مربوط به آتشکده شهر یزد بر روی دیوار سالن شورای شهر اقدام کرده و بعد از آن موافقان و مخالفان هر کدام به نحوی اظهار نظر کرده و می کنند البته واضح است که شهر یزد غیر از اکثریت مسلمان اقلیت زرتشتی هم داشته و دارد و شهر سهم همه ی ماست و متعلق به همه شهروندان یزدی است
 
و کاش ماجرا جور دیگری رقم می خورد و حال دلخوریم اگر به یک نماینده شورای شهرمان ( آقای سپنتا نیکنام ) توهین شده و یا نسبت ناروایی داده شده و ضمن حمایت از روحانی محترم  ( رییس شورای شهر ) که هرگز اجازه توهین به ایشان را نخواهیم داد از ایشان می خواهیم شخصا مساله را ختم به خیر نمایند و نگذارند برخی تعصبات قومی و قبیله ای چهره زیبای شهرمان را مخدوش نماید

بخش نظردهی بسته شده است..