مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد خبر داد؛

مرمت و ساخت‌وساز بدون مجوز در بافت تاریخی منجر به تخریب می‌شود

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد گفت: هرگونه مرمت و ساخت‌وساز باید با مجوز شهرداری انجام شود در غیر این‌صورت ماده ۱۰ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی اعمال می‌شود.

علیرضا نقوی  اظهار داشت: همشهریان بویژه ساکنان بافت تاریخی قبل از هرگونه اقدامی به شهرداری منطقه مراجعه کنند تا مراحل آن توسط میراث، تایید نقشه و اعطای مجوز منطقه انجام شود در غیر این صورت هرگونه تخلفی طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی به تخریب منجر می شود.

وی با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی گفت: در این قانون به تفصیل تمامی مسائل مربوط به بافت های تاریخی بیان شده و با شرح وظایف هر دستگاه که شهرداری‌ها را نیز شامل می شود، به خوبی بازگردانی یک اثر به وضعیت اصیل و پایدار را بیان کرده است.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با تاکید مجدد برای اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری افزود: در ماده ۱۰ این قانون رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی فرهنگی بیان شده که کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مکلفند منحصراً قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رای لحاظ کنند و شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد نیز این مهم را مدنظر قرار داده است.

نقوی با تاکید بر حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد که به ثبت جهانی رسیده است، گفت: شهرداری به عنوان یک تکلیف در تخصیص بودجه سالانه شهر، بافت های مذکور را در اولویت قرار می دهد و از ساکنین حمایت خواهد کرد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..