بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در دانشگاه یزد

مراسم بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی در سالن شهید منتظرقائم دانشگاه یزد برگزار شد.

این مراسم به حمایت انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد و با سخنرانی «کاظم کهدویی» و «وصال میمندی» از اساتید ادبیات فارسی و ادبیات عربی دانشگاه یزد و اجرای ویژه‌برنامه‌هایی همچون نقالی و موسیقی زنده برگزار شد.

«رقیه فرامرزپور» دبیر انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و مسئول این مراسم ضمن اشاره به جایگاه مهم فردوسی در پاسداشت زبان فارسی، هدف برگزاری این همایش را آشنایی دانشجویان با فردوسی و شاهنامه و تشویق آنان به حفظ و صیانت از زبان فارسی ذکر کرد.

«ابوالقاسم فردوسی طوسی» شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سراینده‌ی شاهنامه، حماسه‌ی ملی ایران است. فردوسی بزرگ‌ترین سراینده‌ی پارسی‌گو بوده که از شهرت جهانی برخوردار است و به همین جهت نیز فردوسی را حکیم سخن میخوانند چرا که با به نظم در آوردن حماسه‌های پهلوانان ایرانی، از میان داستان‌های اصیل و کهن ایران‌زمین، اثری جاودانه در ادبیات ما خلق کرده است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..