نماینده میبد و تفت:

جزییات بازدید برخی اعضای کمیسیون امنیت مجلس از سایت نطنز / هفته آینده از آب سنگین اراک بازدید می‌کنیم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بازدید از سایت هسته ای نطنز انجام شد و برای بازدید از فردو به سمت قم در حرکت هستیم، بازدید از آب سنگین اراک نیز در دستور کار است که هفته آینده انجام می شود.

به گزارش یزدی نیوزکمال دهقانی فیروزآبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون امنیت امروز دوشنبه -۲۵ مرداد -از تاسیسات هسته ای نطنز بازدید کردند، گفت: این بازدید طبق مصوبه سال گذشته مجلس و اقدام متقابل جمهوری اسلامی در اجرای برجام انجام شده و بعد از نطنز از فردو بازدید خواهیم کرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس هر سه ماه باید دستگاه های ذی ربط در اجرای برجام گزارشی از نحوه اجرا ارائه دهند، وزارت امور خارجه به موقع گزارش خود را به کمیسیون امنیت فرستاده است.

وی اظهار داشت: اکنون نوبت ارائه گزارش کمیسیون امنیت از برجام است، بر همین اساس تصمیم گرفتیم با استفاده از ابراز نظارتی مجلس سایت های هسته ای را بازدید کنیم و با کسب اطلاعات از نحوه اجرای برجام گزارشی از آن به صحن علنی مجلس ارائه دهیم.

دهقانی فیروز آبادی تاکید کرد: نظارت و جمع آوری اطلاعات کمیسیون تنها به سایت های هسته ای محدود نیست و  به مسائل مانند مالی، حمل و نقل، تولید، تجارت و بازرگانی و به خصوص رفع تحریم ها نیز خواهد پرداخت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید از فردو امروز انجام می شود هفته آینده از آب سنگین اراک بازدید می کنیم تا اطلاعات لازم برای تهیه گزارش فراهم شود.

بخش نظردهی بسته شده است..