آغاز بکار خانه فیلم حوزه هنری یزد

 

رئیس حوزه هنری یزد گفت: خانه فیلم این مرکز با هدف پرورش و شکوفایی استعدادهای سینمایی استان یزدراه اندازی شد.

به گزارش یزدی نیوزکوچک زاده افزود: خانه فیلم حوزه هنری یزد در راستای مأموریت‌ها و اصول راهبردی حوزه هنری شامل پنج بخش  تبیین، تربیت، تولید، توزیع و تعامل فعالیت خود را آغاز کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..