خاموشی یک ماهه چاه‌های کشاورزی دشت پایلوت ابرکوه

به گزارش یزدی نیوزدشت پایلوت ابرکوه یکی از دشت‌های پایلوت  کشور جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی است که با حجم کسری مخزن حدود ۱.۱ میلیارد متر مکعب در مقایسه با کسری مخزن کل کشور که حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب، در وضعیت بحرانی است.

 هجدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان ابرکوه و چهارمین جلسه شورای هماهنگی دشت پایلوت ابرکوه تشکیل شد و در این نشست که با حضور نماینده کشاورزان، نمایندگان خانه کشاورز و نماینده دانشگاهی منطقه شورای هماهنگی دشت پایلوت برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون کنترل افت سطح آب دشت بحرانی ابرکوه، پیشنهاد خاموشی زمستانه(قطع بهره‌برداری یک ماهه چاه‌های کشاورزی) در سطح این دشت مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

همچنین بنا بر پیشنهاد نمایندگان کشاورزان، تدابیر لازم درخصوص ترویج و آموزش کشاورزان جهت تحویل حجمی آب در دستور کار ادارات منابع آب و جهادکشاورزی قرار گرفت و بحث ترویج، آموزش و اطلاع‌رسانی به عنوان موضوعی مهم جهت ادامه کار جلسات آینده شورای هماهنگی مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.

رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان نماینده دانشگاه در شورای هماهنگی دشت پایلوت در این نشست ضمن استراتژیک قلمداد کردن آب و منابع آبی، مدیریت صحیح و اتخاذ تدابیر لازم جهت کنترل بحران آب را برای شهرستان ضروری دانست و درخصوص دعوت از اساتید مطرح کشور و برگزاری دوره های ترویجی و آموزشی، همایش های مرتبط با بحث آب به نمایندگی از مجامع دانشگاهی شهرستان قول مساعد داد.

گفتنی است؛ در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کنتورهای هوشمند دشت ابرکوه و ۱۰۰ درصد کنتورهای هوشمند منطقه چاهگیر نصب شده و بنا بر مصوبات قبلی شورای حفاظت منابع آب، طرح شارژ و کالیبراسیون جهت تحویل حجمی آب به کشاورزان در منطقه چاهگیر (به عنوان پایلوت در سطح استان) از ابتدای فروردین ماه سال جاری اجرایی شده است.

در این نشست در رابطه با هماهنگی قضایی و انتظامی برای برخورد با بهره‌برداری‌های غیر مجاز، پیگیری عملکرد اجرای طرح کنتور هوشمند در منطقه چاهگیر و ارائه برنامه این اداره جهت اتمام نصب کنتورهای هوشمند در تمام سطح شهرستان نیز تصمیماتی اتخاذ شد.

بخش نظردهی بسته شده است..