در نظرسنحی یزدی نیوز شرکت کنید / دلیل اصلی مراجعه شما به یزدی نیوز چیست؟

یزدی نیوز در نظر دارد تغییراتی در ساختار محتوایی خود ایجاد کند. بر این اساس به نظر شما مخاطبان ارجمند و فهیم نیاز دارد. با شرکت در نظرسنجی به ما کمک کنید.

 یزدی نیوز در نظر دارد تغییراتی در ساختار محتوایی خود ایجاد کند. بر این اساس به نظر شما مخاطبان ارجمند و فهیم نیاز دارد. با شرکت در نظرسنجی به ما کمک کنید.

 

در این نظرسنجی پرسیده ایم دلیل اصلی مراجعه شما به یزدی نیوز کدام گزینه زیر است؟
  • خواندن تحلیل های خبری
  • اطلاع از اخبار استان
  • دیدن عکس و گزارش تصویری
  • همه گزینه های فوق
  • اطلاع از اخبار جناح اصلاح طلب

برای شرکت در نظرسنجی به صفحه اول سایت – سمت چپ – مراجعه کنید.

بخش نظردهی بسته شده است..