راه اندازی مقطع ارشد برنامه‌ریزی محیط زیست در دانشگاه یزد

به گزارش یزدی نیوزشورای گسترش آموزش عالی کشور با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ محیط زیست گرایش برنامه‌ریزی محیط زیست در دانشگاه یزد موافقت کرد.

محمدرضا علمی مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاهیزد با اعلام این خبر، گفت: با توجه به اهمیت روزافزون علوم محیط زیست و لزوم ایجاد شاخه‌های جدید در این علم، نیاز به تربیت و آموزش متخصصان در شاخه‌های جدید است.

او با اشاره به مشکلات محیط زیستی ایران، نیاز به متخصصان آشنا به مسائل و مشکلات محیط زیست و نظارت بر روند توسعه منطبق با شرایط اکولوژیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست.

علمی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه همه جانبه، نیاز به درک تمامی ابعاد اکولوژیک و دید اکوسیستمی دارد تا عوارض جانبی توسعه، عاملی برای نابودی زمینه حیات ما نباشد و توسعه در ابعاد مختلف با نگرش محیط زیست پایدار صورت پذیرد.

او رشته برنامه‌ریزی محیط زیست را یکی از شاخه‌های علم محیط زیست عنوان کرد که متخصصان آن با توجه به آموخته‌های خود قادر به ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست خواهند بود.

مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد گفت متخصصان این رشته با شناخت مشکلات محیط طبیعی و انسانی باید بتوانند برای انسان سکنی گزیده در محیط، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از سرزمین انجام دهند.

به گفته او، این افراد باید با تعامل با سایر کارشناسان در رشته‌های مختلف و همچنین مشارکت در طرح‌های آمایش سرزمین و انجام برنامه‌های مدیریت استراتژیک، مشکلات آتی کشور در زمینه‌های مختلف محیط زیست را کاهش دهند.

علمی در پایان نیز گفت: زمینه اشتغال دانش‌آموختگان این رشته با توجه به ماهیت بین رشته‌ای آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی فراهم بوده و در بخش خصوصی نیز مشارکت در طرح‌های مختلف توسعه‌ای در شرکت‌های مشاور امکان پذیر است.

 

بخش نظردهی بسته شده است..