عکس: یک بنای دیگر تاریخی در ندوشن تخربب شد

بناهای تاریخی ندوشن یکی پس از دیگری فرو میریزند. این بار نوبت آب انبار امامزاده (حلزونی) ندوشن، ثبت در آثار ملی ایران بود. تصویر قبل و بعد از ویرانی را ببینید.

بخش نظردهی بسته شده است..