انتخاب رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان یزد برای مدت ۴ سال انتخاب شد.

به گزارش یزدی نیوز مجمع انتخاباتی هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون اداره ورزش و جوانان بدنسازی و پرورش اندام و پورسلمان سرپرست اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد.

محسن شیرزادیان با ۲۰ رأی در مقابل ۹ رأی حمیدرضا اکبری نژاد به عنوان رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان انتخاب و برای ۴ سال سکاندار این هیأت ورزشی شد.

ولی الله حفیظی دیگر کاندیدای این مجمع انتخاباتی هم به نفع محسن شیرزادیان انصراف داد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..