ورود وزیر کشور به استان یزد به منظور بررسی مسائل مربوط به بارش های سیل آسا

دکتر احمد وحیدی؛ وزیر کشور به منظور بررسی مسائل مربوط به بارش های سیل آسا در استان یزد، وارد استان شد.

پیرو تماس تلفنی دکتر فاطمی؛ استاندار یزد با دکتر احمد وحیدی؛ وزیر کشور در خصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی مونسون در استان و جاری شدن رواناب و سیل در اکثر مناطق استان و شرایط ویژه یزد به جهت وجود بافت تاریخی،  دکتر احمد وحیدی؛ وزیر کشور وارد استان شدند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..