سیل‌بندهای شهر یزد تقویت می‌شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: در راستای پیگیری وضعیت سیل بندهای یزد و تقویت آن، با محوریت کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، از سیل بندهای یزد بازدید به عمل آمد.

محسن ابوترابی گفت: در دو سیل بند شماره ۴ و ۱، سازمان عمران شهرداری یزد درحال انجام فعالیت هایی عمرانی از قبیل بازگشایی مسیر ها، تقویت سیل بندها و سر ریز کمکی سیل بند می باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در سیل بند شماره ۴ هم احداث و خاک ریزی بر روی تاج آن در حال انجام است و همچنین بازگشایی پل های سیل بند خاکی شماره ۱ که در حادثه سیل اخیر در اردیبهشت ماه تخریب شد در حال انجام است.

وی همچنین افزود: تحکیم مسیر هایی که به عنوان محافظ و ایمنی شهر در بحث سیلاب هستند نیز در دستور کار است تا انشاالله در مواقع بارندگی اتفاقی رخ ندهد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: حوزه معاونت خدمات شهری هم در حال پاکسازی کانال ها و مسیرهای هدایت روان آب ها در سطح شهر بخصوص زیر گذرهایی که اختلاف سطح دارند و منجر به آبگرفتگی می شوند هستند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..