درخشش تیم کشتی دانشگاه یزد در پیکارهای منطقه‌ای

تیم کشتی دانشگاه یزد از رقابتهای منطقه ۶ کشور در اصفهان، چهار مدال طلا و برنز را به ارمغان آورد.

تیم کشتی پسران دانشگاه یزد که با حضور شش نفر از کشتی‌گیران دانشجو و به مربیگری «ولی درهمی» و «منصور ملک زاده» به مسابقات منطقه شش ورزش دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه اصفهان اعزام شده بود، موفق به کسب دو مدال طلا و دو مدال برنز شد.

این مسابقات با حضور پنج تیم کشتی از دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، شهرکرد، کاشان و یزد در رشته آزاد و فرنگی برگزار شد که در پایان تیم دانشگاه یزد موفق شد در رشته کشتی آزاد و وزن ۱۲۵ کیلو توسط کاظم مهدی پور مقام اول(مدال طلا)، در وزن ۷۴ توسط علیرضا جعفری مقام سوم (مدال برنز) و در اوزان ۶۵ و ۸۶ کیلو نیز به ترتیب توسط مهدی خواجه منصوری و عرفان قاسمی عناوین پنجم و چهارم را کسب کند.

تیم یزد در رشته کشتی فرنگی نیز در وزن ۶۰ کیلو توسط محمد حسین فتوحی به مدال طلا و در وزن ۶۷ کیلو نیز توسط سجاد خورشیدی به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.

بخش نظردهی بسته شده است..