استقرار ۷۰۴ پایگاه برای دریافت فطریه و کفاره در استان یزد

مدیر کل کمیته امداد استان یزد گفت: ۷۰۴ پایگاه در سطح شهر (معابر عمومی)، مساجد، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه نسبت به دریافت فطریه و کفاره مردم استان در روز عید فطر اقدام می‌کند.

«محمد شجاعان» با بیان این که روحانیون در مساجد و پایگاه‌های مستقر در معابر عمومی پاسخگوی مسائل شرعی مردم در خصوص فطریه و کفاره هستند، گفت: ۷۰۴ پایگاه در سطح شهر(معابر عمومی)، مساجد، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه نسبت به دریافت فطریه و کفاره مردم استان در روز عید فطر اقدام می‌کند.

وی افزود: ۲۳۵ پایگاه در معابر عمومی، ۱۲۲ پایگاه در مراکز نیکوکاری، ۳۱۲پایگاه در مساجد و ۳۵پایگاه در مؤسسات خیریه آماده دریافت فطریه و کفاره مردم خیراندیش استان یزد هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان با اشاره به این که رویکرد این نهاد برای بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و الکترونیکی در دریافت کمک‌های مردمی به‌صورت غیرحضوری، گفت: این نهاد برای سهولت در پرداخت فطریه و کفاره مردم خداجوی استان یزد به‌ویژه در شرایط کنونی که جامعه متأثر از شیوع بیماری کرونا است، کد دستوری # ۰۳۵*۸۸۷۷* تلفن همراه را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: شهروندان نیکوکار می‌توانند پس از واردکردن کد دستوری و انتخاب شماره صفر به صفحه بعد هدایت‌شده و مجدداً با انتخاب عدد ۵ که مربوط به زکات است، گزینه موردنظر خود را از میان زکات فطریه عام، زکات فطریه سادات، کفاره عمد، کفاره غیر عمد و رد مظالم انتخاب و مبلغ موردنظر را وارد و نسبت به پرداخت اقدام کنند.

شجاعان همچنین تصریح کرد: شماره کارت‌های ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۳۱۲ برای پرداخت زکات فطریه عام، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۵۸۸ برای پرداخت زکات فطریه سادات، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۵۸۵۴ برای پرداخت کفاره غیر عمد و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۱۲۰ برای پرداخت کفاره عمد در نظر گرفته‌ شده است.

وی یادآور شد: تمامی کمک‌های حاصل از زکات فطریه و کفاره طبق نیت نیکوکاران برای فقرا و مساکین هزینه شده و هزینه‌های پشتیبانی از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان در پایان با بیان این که فطریه جمع‌آوری‌شده برای کمک‌هزینه معیشت، رفع سوءتغذیه کودکان، کمک‌هزینه تحصیلی، درمان، جهیزیه، مسکن فقرا و مساکین هزینه می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم خیر و نیکوکار استان یزد سال گذشته بیش از ۳۸ میلیارد تومان تومان فطریه و کفاره پرداخت کردند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..