خاموشی اجباری چاه‌های کشاورزی منتفی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد: با نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، خاموشی اجباری منتفی و مدیریت آن به دست خود کشاورز است.

به گزارش یزدی نیوز محمدمهدی جوادیان‌زاده گفت: در سال‌های گذشته به دلیل نبود ابزار‌های اندازه‌گیری و افت سطح آب سفره‌ها، خاموشی اجباری چاه‌های کشاورزی را در فصل پاییز و زمستان داشتیم.

وی افزود: در حال حاضر با نصب کنتور‌های هوشمند، تغییر حجمی آب کنترل می‌شود و هر زمانی که کشاورز مناسب بداند، می‌تواند خاموشی را انجام دهد.

جوادیان‌زاده بیان داشت: ۸۰ درصد این کنتور‌ها در مرحله اول و ۲۰ درصد از آن‌ها در مرحله دوم شارژ می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تصریح کرد: فروش آب به‌ وسیله ادارات یک کار غیرقانونی است و بعد از اخطار و تذکر، در صورت ادامه کار چاه‌های مربوطه پلمپ می‌شوند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..