واریز عیدی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد: مبلغ ۶۵۰ هزار تومان عیدی به حساب مستمری بگیران این صندوق واریز شده است.

به گزارش یزدی نیوز، ابراهیمی با اشاره به واریز عیدی به حساب مستمری بگیران این صندوق ،گفت: سه هزارو ۸۸۴ خانواده مستمری بگیر هر کدام مبلغ ۶۵۰ هزار تومان عیدی دریافت کرده اند که در مجموع بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان بدین منظور در استان یزد پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغ یاد شده به حساب همه مستمری بگیران واریز شده و هم اکنون قابل برداشت است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..