جوکار: تشکیل صندوق‌های پیشرفت و عدالت کار جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما هرچه بتوانیم از تمرکز گرایی در لایحه بودجه بکاهیم و بودجه را به استان ها واگذار کرده و دولت بیشتر نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشد، بودجه بیشتر به بار خواهد نشست.

محمد صالح جوکار درباره نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت ارائه شده است، هزینه های جاری کشور کاهش یافته است. از سوی دیگر در این لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق کاهش یافته است که یک مزیت به شمار می رود چراکه تورم کمتری را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر تشکیل صندوق های پیشرفت و عدالت یک کار نو و جدیدی است که در لایحه بودجه پیش بینی شده و می تواند مبنای توسعه بر پایه عدالت در سطح استان ها باشد. توجه کردن به استان ها و تخصیص بودجه به خود استان ها از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس قطعا باید هم روی منابع درآمدی و هم بر روی مصارف در بررسی لایحه بودجه تمرکز داشته باشد. ما باید کسری بودجه را در سال ۱۴۰۱ مرتفع کنیم و دیگر با کسری بودجه مواجه نباشیم. نکته بعدی این است که ما هرچه بتوانیم از تمرکز گرایی در لایحه بودجه بکاهیم و بودجه را به استان ها واگذار کرده و دولت بیشتر نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشد، بودجه بیشتر به بار خواهد نشست.

جوکار در پایان تاکید کرد: زمانی که بودجه در سطح ملی تعریف می شود ولی پروژه ها در سطح استان ها است، غالبا بودجه حیف و میل شده و در این میان رانت و فساد نیز شکل می گیرد. بنابراین باید در لایحه بودجه پروژه های ملی را به خود استان ها واگذار کنیم.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..