صدور نخستین دامدار کارت استان یزد

با دامدار کارت، دامداران می‌توانند تسهیلات تامین نهاده دامی بگیرند.

به گزارش یزدی نیوز، یکی از چالش‌های دامداران در تأمین نهاد‌های دامی موضوع نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بوده که با تدبیر خردمندانه وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد برای هر دامدار، کارت اعتباری دامدار کارت توسط بانک کشاورزی صادر شود.

میزان اعتبار تأمین شده از مبلغ ده میلیون تا سقف ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۱ درصد سود با بازپرداخت یک ساله است. این کارت اعتباری صرفاً برای خرید و تأمین نهاده‌های دامی خواهد بود.

دامداران استان یزد میتوانند جهت ثبت نام و دریافت این دامدارکارت به سامانه cita.maj.ir مراجعه کنند

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..