جمع آوری زباله توسط دوستداران طبیعت در تفرجگاه سخوید

جمعی از دوستداران طبیعت زباله های تفرجگاه زمستانی سخوید را جمع آوری کردند.

به گزارش یزدی نیوز، جمعی از دوستداران محیط زیست با حضور در تنها تفرجگاه زمستانی استان و پیست سخوید نسبت به جمع آوری زباله های رها شده در این منطقه اقدام کردند.

در این اقدام بیش از یک تن زباله جمع آوری شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..