مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان یزد:

آمار بیمه شدگان روستایی و عشایر یزد از ۲۶۵۰۰ نفر عبور کرد

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان یزد گفت: آمار بیمه شدگان روستایی و عشایر یزد از مرز ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر عبور کرد.

حسن ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به گزارش نهایی میزان تحقق سهمیه تکلیفی در سه ماهه دوم سال جاری، صندوق بیمه اجتماعی در استان یزد موفق به کسب رتبه برتر تحقق سهمیه تکلیفی در کشور شد.

وی افزود: یزد در سه ماهه دوم سال جاری در زمینه افزایش ضریب پوشش رتبه اول کشور و در زمینه نرخ رشد افزایش جمعیت تحت پوشش رتبه سوم کشور را کسب کرد.

مدیر صندوق بیمه استان یزد با تاکید بر ابلاغ سهمیه تکلیفی در سال جاری از کارگزاران خواست تا علاوه بر اهتمام در تحقق سهمیه تکلیفی نسبت به ایجاد ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان تلاش کنند.

ابراهیمی گفت: بیمه شدگانی که بیمه آنها بیش از یکسال قطع است در صورت پرداخت حق بیمه و بعد از ۹۰ روز در صورت فوت یا ازکارافتادگی مشمول مستمری شده و مستمری آنها برقرار خواهد شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر اعضای صندوق در استان یزد ۲۶ هزار و ۵۸۵ نفر است که از این تعداد، ۲۲ هزار ۷۱۶ نفر بیمه شده و ۳ هزار و ۸۶۹ نفر مستمری بگیر هستند.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..