ارائه خدمات مراکز اقامتی و پذیرایی با یک سوم ظرفیت

ارائه کارت واکسن مانند کارت بهداشت توسط پرسنل مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی ضروری است.

به گزارش یزدی نیوز سید محمد رستگاری، فرماندار یزد در نشست با مدیران مجموعه‌های پذیرایی و اقامتی گفت: باید علاوه بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی تزریق واکسیناسیون پرسنل تا هفته آینده به صورت کامل انجام شود.

وی با بیان اینکه تزریق واکسن عمومی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از شیوع بیمار است، افزود: در آینده نزدیک نیز ارائه خدمات در آیت مراکز مشروط به ارائه کارت واکسن خواهد بود.

فرماندار یزد اظهار داشت: ضمن گشت و کنترل هتل‌ها و مراکز پذیرایی در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحد مربوطه پلمپ می‌شود تل فعالیت سایر مراکز را زیر سوال نبرد.

سید امیر ناصر طباطبایی، رئیس جامعه هتلداران یزد با اشاره به واکسیناسیون بیش از ۸۸ درصد پرسنل واحد‌های گردشگری و پذیرایی گفت: با بستن مجموعه‌ها نمیتوان جلوی شیوع بیماری را گرفت بلکه تنها راه جلوگیری رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است.

وی با بیان اینکه این مراکز تنها با یک سوم ظرفیت مجاز به فعالیت هستند، افزود: ارائه کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مجموعه‌های پذیرایی و استفاده از ماسک از مصوبات این جلسه بود.

رئیس جامعه هتلداران استان اظهار امیدواری کرد: با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از سوی تمامی مجموعه ها، علاوه بر جلوگیری از شیوع بیماری تمامی مجموعه‌ها به فعالیت وود ادامه دهند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..