در اتفاقی نادر؛

خرانق برای دو ثبت جهانی کاندیدا شد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد اعلام کرد: خرانق برای اولین بار در ایران و در اتفاقی بی‌سابقه در دنیا همزمان کاندیدای دو ثبت جهانی در حوزه‌های گردشگری و میراث است.

«سیدمصطفی فاطمی» ضمن اشاره به این که خرانق برای اولین بار در ایران و در اتفاقی بی‌سابقه در دنیا همزمان کاندیدای دو ثبت جهانی است، اظهار کرد: روستای زیبای خرانق یزد که به زادگاه خورشید نیز شهره است، برای اولین بار در اتفاقی بی‌سابقه در دنیا و در کشورمان، همزمان کاندیدای ثبت جهانی در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری شده است.

وی افزود: پیگیری ثبت جهانی کاروانسراهای سنگی، آجری انجیره و کاروانسرای خرانق در یونسکو و در کنار آن معرفی این منطقه به عنوان اولین منطقه گردشگری ایران از طرف سازمان جهانگردی، به طور همزمان در حال انجام است.

فاطمی تصریح کرد: اگر این مسئله محقق شود، در دنیا رویدادی نادر و کمتر اتفاق افتاده خواهد بود که یک منطقه در یک کشور و در یک سال توانسته در هر دو حوزه میراث و گردشگری از سوی دو سازمان، ثبت جهانی شود.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..