تفاهم‌نامه دانشگاه میبد و شرکت شهرک‌های یزد جهت ارتقای هنرصنعت زیلو

دانشگاه میبد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد در راستای ارتقای هنر صنعت زیلوبافی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای هنرصنعت زیلو بافی و به منظور هم افزایی نهادها و سازمان‌های فعال در فرایند توسعه زیلوبافی و با موضوع همکاری در ایجاد آرشیو تخصصی کتاب‌ها و مستندات زیلو در کتابخانه یزد شناسی دانشگاه میبد بین طرفین امضا شد.

جمع‌آوری و حفظ همه منابع اطلاعاتی مرتبط با زیلو بافی، کمک به ایجاد مرکزی مرجع برای نگهداری و ارائه اطلاعات مرتبط با زیلو، فراهم آوردن زمینه بهره مندی پژوهشگران و محققان از اطلاعات و اسناد موجود درباره زیلو و حفظ و نگهداشت مستندات تولید شده در فرآیند طرح توسعه خوشه زیلو از اهداف تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه‌میبد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد عنوان شد.

منبع:ایسنا یزد

 

بخش نظردهی بسته شده است..