پیمایش کشوری آسیب‌های اجتماعی شهرهای پرجمعیت یزد

مدیر کل بهزیستی استان یزد در جریان افتتاح سراسری دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی و رونمایی از سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی(سراج)، از پیمایش کشوری آسیب‌های سه شهر پرجمعیت و مهاجرت‌پذیر یزد، اردکان و تفت طی سال‌های گذشته خبر داد.

«علی‌محمد عطابخش» در مورد نظام رصد آسیب‌های اجتماعی در سازمان بهزیستی گفت: با توجه به لزوم بررسی و شناخت وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی، بررسی روند و شناسایی عوامل تعیین‌کننده آسیب‌های اجتماعی، طراحی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی جهت پیشگیری، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی اولویت دار، سبب شناسی و افزایش عوامل محافظتی، کسب نتایج مبتنی بر شواهد علمی و ترسیم سیمای آسیب‌های اجتماعی، سازمان بهزیستی نسبت به طراحی نظام رصد آسیب‌های اجتماعی در کشور به تفکیک استانی اقدام کرده است.

وی عنوان کرد: دبیرخانه نظام رصد آسیب‌های اجتماعی و تعیین‌کننده آن و راه اندازی سامانه رصد آسیب های اجتماعی (سراج)، این امکان را به برنامه ریزان اجتماعی می‌دهد تا با توجه به وضعیت موجود و سیر تغییرات این عوامل، برنامه اجتماعی و فرهنگی مناسب‌تری را برای پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی طراحی کنند و امکان دسترسی به اطلاعات را در سطوح مختلف تصمیم گیری تخصصی فراهم می‌کند.

به گزارش یزدی نیوز و به نقل از روابط عمومی بهزیستی یزد، عطابخش در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این که بخشی از این کار با روش پیمایش انجام می‌شود و پیمایش کشوری بوده، بنا بر اطلاعات جمع آوری شده در خصوص آسیب‌ها در سال ۹۶ و نظر به میزان جمعیت و مهاجرت پذیر بودن؛ سه شهر یزد، اردکان و تفت انتخاب و تاکنون سه مرحله پرسشگری با تعداد ۴۱۰۰ مورد در سال ۹۶، ۲۰۰۰ مورد در سال ۹۷ و با توجه به شرایط بیماری کرونا در مورد ۱۰۰۰ نفر نیز در سال ۹۹ انجام شده است و داده های دو تحلیل قبلی در کمیته متخصصین با سایر نتایج قبلی پژوهش‌ها و آمار آسیب ها در استان مورد تحلیل قرار گرفته است.

منبع:ایسنایزد

بخش نظردهی بسته شده است..